QUẢN LÝ TÀI KHOẢN & ỦY THÁC

Quản lý tài sản là hình thức hợp tác giữa MIC và khách hàng. MIC sẽ giao dịch trên tài khoản mà Khách hàng giao phó quyền mua/bán.

Đối tượng nhà đầu tư tham gia dịch vụ quản lý tài sản:

 • Nhà đầu tư có tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, không có thời gian theo dõi thị trường, bám bảng điện thị trường hoặc có ít kinh nghiệm đầu tư chứng khoán.
 • Nhà đầu tư có thể trải nghiệm dịch vụ trong thời gian vài tuần, tối đa trải nghiệm 1 tháng.
 • Dành cho NĐT có nguồn tài chính dồi dào, ít thời gian và kinh nghiệm, cần người hỗ trợ đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Lý do NĐT chọn sử dụng dịch vụ QL Tài sản:

 • Nhà đầu tư hoàn toàn chủ động theo dõi giám sát tài khoản 24/7, tiền chỉ được chuyển về tài khoản cá nhân của nhà đầu tư thông qua mã OTP.
 • Do nhiều NĐT có tài chính, nhưng lại không có nhiều thời gian theo dõi thị trường và năng lực đầu tư cũng bị giới hạn, nhiều khi là không hiệu quả. Vì vậy việc hợp tác với đối tác giàu kinh nghiệm giúp tài khoản hiệu quả hơn phần lớn NĐT tự giao dịch.
 • Có thể thông qua theo dõi giao dịch của các chuyên gia đầu tư để học hỏi nhanh hơn.

Nguyên tắc hợp tác:

 • Hợp tác trên cơ sở: Trung thực – Minh bạch – Cùng phát triển
 • Nhà đầu tư có niềm tin và tin nhiệm về năng lực đầu tư của MIC
 • MIC được toàn quyền quyết định mua/bán trên TK NĐT và không chịu tác động gì từ NĐT trong quá trình hợp tác.

CHIA SẺ LỢI NHUẬN

Sau thời gian hết hạn thỏa thuận trước đó, MIC và khách hàng chia sẻ lợi nhuận theo nguyên tắc:

 • Nếu lợi nhuận cho KH từ 15%/năm trở lên: MIC được 20% lãi, KH được 80% lãi.
 • Nếu thua lỗ KH chịu hoàn toàn rủi ro, MIC mất uy tín và không thu phí quản lý.
 • Nếu KH muốn chia lãi lỗ thì tỉ lệ giữa hai bên là 50%-50% tức là lãi chia đôi và lỗ cũng chia đôi

Tất cả các trường hợp trên đều có mức dừng lỗ ở 5%-7% tùy thỏa thuận với KH, nghĩa là đến giai đoạn tài khoản chạm mức trên thì lập tức môi giới quản lý tài sản sẽ gọi điện giải trình, dừng ngay lập tức việc giao dịch và đưa khách hàng phương án xử lý tiếp theo nên trường hợp xấu nhất tỉ lệ lỗ tối đa cũng sẽ ở trong mức thấp và có thể chấp nhận được.