Nhận định thị trường ngày 13/01/2022

Nhận định thị trường ngày 13/01/2022

– Phiên 12/1/2022 Vnindex và VN30 có nhịp chỉnh thủng MA20 đầu giờ sáng, có lúc Vnindex về 1464 điểm. Tuy vậy với cổ phiếu Ngân hàng đồng pha có lực kéo mạnh trở lại sau nhiều ngày điều chỉnh, xét về thời gian tích lũy của nhóm Ngân hàng nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh giảm 3-5 tháng do vậy với việc dòng tiền thị trường phân hóa ở các nhóm cổ phiếu có những cổ phiếu sẽ vẫn tăng và có cổ phiếu sẽ bước vào trend giảm.
– Kịch bản Ngân hàng kéo sẽ giúp yên tâm hơn cho giữ trend Vnindex và VN30 trong giai đoạn các nhóm bất động sản, Thép, thực phẩm,.. sang giai đoạn phân hóa mạnh. Với trạng thái hiện tại Vnindex có tăng điểm mà không có sự đồng thuận ở các nhóm trụ sẽ khiến cho chỉ số đi lên trong do dự và gioằng co. Vnindex vẫn đang vận động trong mô hình nêm hướng lên do vậy cần quản trị tài khoản rất chủ động, tỉ trọng sẵn cổ duy trì >60%.
– Nhóm cổ phiếu tiềm năng: Nhóm bất động sản khu công nghiệp, Nhóm hưởng lợi đầu tư công (khai thác đá), và có thêm nhóm Ngân hàng, Chứng khoán được đưa vào nhóm tiềm năng ngắn hạn trở lại.
Note: Việc khuyến nghị, nhận định là thông tin mang yếu tố đánh giá dưới góc nhìn của cá nhân khách quan với diễn biến thị trường. Do vậy NĐT xem đây là thông tin để tham khảo đầu tư, không quyết định ý chí đầu tư của NĐT cá nhân.