Lưu ký chứng khoán và Hướng dẫn các bước lưu ký

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

1. Hồ sơ lưu ký chứng khoán gồm

 • Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
 • CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Quý khách hàng là cá nhân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Quý khách hàng là tổ chức
 • Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu (do công ty chứng khoán tại nơi lưu ký cung cấp)

2. Các bước lưu ký chứng khoán

 • Bước 1: Quý khách mở tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán).
 • Bước 2:Quý khách điền thông tin vào phiếu gửi chứng khoán kèm theo sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán đưa cho nhân viên tư vấn của TVI.
 • Bước 3:Nhân viên tư vấn của TVI kiểm tra thông tin trên sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán. Đối chiếu các thông tin này với thông tin do tổ chức phát hành đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) tại chính công ty chứng khoán có mặt của nhân viên MIC.
 • Bước 4: Công ty chứng khoán sẽ hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD.
 • Bước 5: Sau khi nhận được chứng từ ghi có hiệu lực từ VSD, công ty chứng khoán sẽ hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của Quý khách vào hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS thông báo cho Quý khách kết quả.
  Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của Quý khách đang sở hữu, loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.
  Đặc biệt nếu quý nhà đầu tư là cán bộ nhân viên, có thể tập hợp mọi người tại một địa điểm, MIC sẽ đến trực tiếp để hỗ trợ anh/chị lưu ký chứ không cần đi lên công ty

Lưu ý: Việc lưu ký của khách hàng chỉ thành công khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/Giấy ĐKKD) của khách hàng trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán khớp với thông tin trên CMND/Giấy ĐKKD khớp với thông tin khách hàng đã đăng ký tại Công ty chứng khoán mở tài khoản.