ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

MIC là tập thể đoàn kết và trí tuệ gồm các chuyên gia, nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực:

  • Đầu tư thị trường chứng khoán
  • Đầu tư thị trường bất động sản
  • Đầu tư thị trường hàng hóa
  • Chuyên gia hàng đầu về Bảo hiểm, Tài chính cá nhân, Start up gọi vốn