Chương trình Tri ân khách hàng:

Chương trình Tri ân khách hàng:

– Khách hàng giới thiệu Khách hàng tham dự các chương trình tư vấn thu phí, đào tạo có phí hay các nội dung khác có phí của MIC tổ chức sẽ nhận hoa hồng từ 30% – 45% doanh thu.

– Với Khách hàng giới thiệu Khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán và mở tài khoản chứng khoán sẽ tri ân theo hình thức sau:

Giới thiệu Nhà đầu tư chứng khoán mở tài khoản hoặc chuyển ID về Tri ân khách hàng giới thiệu/ hay Cộng tác viên
Tài sản <100 triệu Tặng 100k/tk
Tài sản 100 triệu đến 500 triệu Tặng 300k/tk
Tài sản 500 triệu đến 1 tỷ Tặng 1 triệu/tk
Tài sản 1 tỷ đến 3 tỷ Tặng 2 triệu/tk
Tài sản 3 tỷ đến 10 tỷ Tặng 5 triệu/tk
Tài sản > 10 tỷ Tặng 8 triệu/tk

– Điều kiện chi trả quyền lợi tri ân khác hàng hay cộng tác viên đảm bảo 2 điều kiện Cần và Đủ:

Điều kiện cần là hưởng theo quy mô tài sản, điều kiện đủ là NĐT cần giao dịch đủ 2 tháng kể từ ngày NĐT chuyển về quản lý tài khoản.