Bình Định bố trí 602,8 ha đất công nghiệp để đầu tư xây dựng

Tỉnh Bình Định sẽ tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2020 – 2025, gồm 40 cụm công nghiệp được Chính phủ phê duyệt và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh Bình Định thông qua…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định 4180, ngày 15/10/2021 về việc phê duyệt Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020- 2025.

Mục tiêu của Đề án là bố trí đủ quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2020-2025. Ưu tiên dành quỹ đất phát triển chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; không bổ sung mới quỹ đất công nghiệp để hình thành khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung.

Đồng thời phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn kết Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và khu chế biến tập trung, khắc phục kịp thời ô nhiễm môi trường; nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp, khu chế biến tập trung. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, đối với 602,8 ha đất công nghiệp, Bình Định sẽ tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2020 – 2025, gồm 40 cụm được Chính phủ phê duyệt và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh Bình Định thông qua.

Tỉnh Bình Định sẽ ưu tiên bố trí 335,5 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản trong cụm công nghiệp và sắp xếp 27,8 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản ở hai khu tập trung gồm: Khu chế biến thủy sản dọc Quốc lộ 19 mới 11,5 ha; Khu hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan 16,3 ha.

Theo quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025, quỹ đất công nghiệp chưa sử dụng trong 41 cụm công nghiệp có 602,8 ha. Dự kiến 472,6 ha là dành cho ngành chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

Việc bố trí quỹ đất phù hợp và sử dụng đất công nghiệp có hiệu quả sẽ góp phần phát triển kinh tế bền vững. Bố trí quỹ đất sản xuất công nghiệp trong các cụm công nghiệp, khu chế biến tập trung hợp lý đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án chế biến hàng nông, lâm, thủy, hải sản giai đoạn 2020- 2025 cũng giúp cho nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn địa điểm, quy mô dự án.

Thực tế, những năm qua, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng tăng cả về số lượng và quy mô. Đến nay có 53 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích trên 1.581 ha. Trong đó có 44 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 379 dự án đăng ký đầu tư sản xuất, kinh doanh, có 325 dự án đã đi vào hoạt động, vốn đăng ký đầu tư khoảng 8.005 tỷ đồng.

Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh cũng ngày càng đa dạng, phong phú như: sản xuất, chế biến đồ gỗ xuất khẩu, sản xuất ván ép công nghiệp, đồ nhựa gia dụng, nhựa xốp, nông sản, cơ khí, chế biến đá, sản xuất gạch không nung, may mặc xuất khẩu…

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 61 cụm công nghiệp với diện tích 1.885,9 ha, diện tích đất công nghiệp 1.321,3 ha.

NGUỒN: https://vneconomy.vn/binh-dinh-bo-tri-602-8-ha-dat-cong-nghiep-de-dau-tu-xay-dung.htm