Upload Image...
Ngô Thị Hồng Hạnh – CBNV EVN
Lê Hồng Nhung – SV tại Hàn Quốc
Phạm Thị Hoa Anh – QL Cty Bảo hiểm

Dương Thu Hiền – NV Văn phòng

Nguyễn Duy Sơn – Chuyên gia BĐS

Phạm Văn Minh